در تأمین سوخت زمستانه مشکلی وجود ندارد

در تأمین سوخت زمستانه مشکلی وجود ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از ماه‌های قبل با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالعه سال‌پایه برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین سوخت زمستانه بخش خانگی و صنعتی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی وضعیت در زمستان سال جاری از سال‌های گذشته بهتر باشد.