افزایش چشمگیر قیمت نفت

افزایش چشمگیر قیمت نفت

قیمت نفت در بازار جهانی، از زمان آغاز درگیری میان مبارزان فلسطینی و رژیم صهیونیستی، افزایش چشمگیری پیدا کرده است اما آیا قیمت نفت، این روند صعودی را حفظ خواهد کرد؟