مصرف نفت‌گاز در تهران کاهش یافت

مصرف نفت‌گاز در تهران کاهش یافت

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران در نیمه نخست امسال کاهش مصرف ۲۹ درصدی نفت‌گاز نیروگاهی و غیرنیروگاهی و ۶۹ درصدی نفت سفید را تجربه کرد.
حضور بازرسان در جایگاه های سوخت تهران

حضور بازرسان در جایگاه های سوخت تهران

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به‌منظور بررسی روند سوخت‌رسانی و تسریع در ارائه خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت مایع در کلانشهر تهران و حومه، بازرسی شبانه‌روزی در جایگاه‌ها ادامه دارد.