رشد ۴ درصدی تولید گاز زاگرس جنوبی در زمستان

رشد ۴ درصدی تولید گاز زاگرس جنوبی در زمستان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به اینکه ۳.۴ درصد ذخایر گاز جهان در مخازن موجود در زاگرس جنوبی قرار دارد، گفت: توان تولید گاز این شرکت از روزانه ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ به ۱۶۶ میلیون متر مکعب در زمستان ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد که رشدی ۴ درصدی را نشان می‌دهد.