طرح پتروشیمی صدف در یک قدمی راه‌اندازی

طرح پتروشیمی صدف در یک قدمی راه‌اندازی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس از رکوردشکنی مجدد اجرای این طرح خبر داد و گفت: مردادماه امسال رکورد جدیدی در بخش ساختمان و نصب به ثبت رسید که در تاریخ این پروژه بی‌سابقه بود و با تداوم روند کنونی، این طرح تا پایان سال آماده پیش‌راه‌اندازی می‌شود.
ثبت رکورد تازه عملیات اجرایی طرح صدف خلیج فارس

ثبت رکورد تازه عملیات اجرایی طرح صدف خلیج فارس

مدیرعامل پتروشیمی صدف خلیج فارس با اشاره به تحقق پیشرفت ۴.۱۴ درصدی بخش ساختمان و نصب این طرح در تیرماه امسال گفت: در ماه اخیر، این طرح در بخش نصب و ساختمان رکوردی را به ثبت رساند که اگر هر ماه این رقم محقق می‌شد، پروژه در حدود کمتر از ۳ سال به بهره‌برداری می‌رسید.