نیروگاه شازند را گازسوز کنید

نیروگاه شازند را گازسوز کنید

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند از رئیس جمهور خواست تا در اسرع وقت دستور قاطع برای قطع سوخت مازوت در نیروگاه شازند اراک و استفاده از گاز را صادر کند.