مصرف بنزین رکورد زد

مصرف بنزین رکورد زد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از شکسته شدن رکورد مصرف بنزین با ثبت رقم مصرف ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین در روزهای گذشته همزمان با افزایش ترددهای بین‌شهری در روزهای پایانی تابستان خبر داد.