نماینده مجلس: برای تامین نیاز کشور، ناچار به کاهش کیفیت بنزین هستیم

نماینده مجلس: برای تامین نیاز کشور، ناچار به کاهش کیفیت بنزین هستیم

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: بر اساس گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه محدودیت‌هایی برای تامین منابع لازم به منظور تزریق به شهرداری ها وجود دارد تا نسبت به بهینه سازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کنند.