گازوئیل مصرفی نیروگاه‌ها معادل مازوت است

گازوئیل مصرفی نیروگاه‌ها معادل مازوت است

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: من می‌خواهم این را عرض کنم که گازوئیلی هم که الان در نیروگاه‌ها دارد استفاده می‌شود این گازوئیل هم چندان استاندارد نیست، یعنی شاید بتوانیم بگوییم معادل مازوت است و بعضی وقت‌ها گوگرد آن چند ده برابر حد استاندارد است. بنابراین شاید آن مازوت‌سوزی که می‌گویند نیست واقعا هم نباشد اما گازوئیل یا سوختی که الان دارد استفاده می‌شود آن سوخت استاندارد لازم را ندارد و تقریبا همان کار مازوت را می‌کند.
تبدیل ایران به توتال منطقه با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی

تبدیل ایران به توتال منطقه با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره‌برداری پیش از موعد از فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: مسیری که در بهره‌برداری از فاز ۱۱ پیمودیم ما را به توتال منطقه تبدیل می‌کند؛ بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی به معطلی ۲۲ساله پیمانکار خارجی پایان داد.