طرح جدید دولت برای مبارزه با قاچاق بنزین

طرح جدید دولت برای مبارزه با قاچاق بنزین

دولت به‌تازگی طرح جدیدی را با هدف مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه بنزین اجرایی کرد که بر اساس آن، سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت کاهش یافت اما این طرح ظاهرا چندان به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است.