تقسیط یا تهاتر راه‌حل بدهی گازی پتروشیمی ها/ بدهی ۴ هزار میلیاردی به‌دلیل بدعهدی شرکت دماوند در تامین اکسیژن است

تقسیط یا تهاتر راه‌حل بدهی گازی پتروشیمی ها/ بدهی ۴ هزار میلیاردی به‌دلیل بدعهدی شرکت دماوند در تامین اکسیژن است

امیر گنجی‌دوست گفت: با قطع گاز و توقف تولید پتروشیمی‌ ها، مطالبه‌ای وصول نمی‌شود، راه‌حل مشکل بدهی گاز، تقسیط یا تهاتر با طلب صندوق ذخیره فرهنگیان از دولت است.