لزوم ابلاغ جایگزینی پساب برای صنایع پرآب‌بر

لزوم ابلاغ جایگزینی پساب برای صنایع پرآب‌بر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در شصت و دومین نشست مدیران ارشد بخش آب کشور بر تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای در ابلاغ به صنایع پرآب‌بر مبنی بر استفاده از آب جایگزین و پساب تأکید کرد.