شبکه سراسری برق تحت فشار است

شبکه سراسری برق تحت فشار است

سخنگوی صنعت برق گفت: هر چند که تجهیزات در آمادگی کامل هستند اما فشار زیادی روی آن‌ها قرار دارد به همین دلیل نیازمد همکاری مردم برای گذر از این شرایط هستیم.