لزوم صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب

لزوم صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب

وضعیت بارش‌ها در کشور با وجود ریزش‌های جویی که تاکنون رخ داده همچنان نامطلوب ارزیابی می‌شود، در این میان وضعیت در استان تهران به‌مراتب بدتر شده، به‌گونه‌ای که بارش‌ها در این استان ۵۷ درصد کاهش داشته که این امر ضرورت رعایت مصرف به میزان حداقل ۱۰ درصد را ضروری می‌سازد.
تداوم رشد مصرف آب در تهران

تداوم رشد مصرف آب در تهران

مصرف آب پایتخت طی هفت روز گذشته روند صعودی در پیش گرفته و این میزان مصرف در روز شنبه ۱۴ مرداد با بیشترین حد نصاب به سه میلیارد و ۸۱۱ میلیون لیتر رسید.