موانع موجود برای ایجاد قطب گازی ایران و روسیه تشریح شد

موانع موجود برای ایجاد قطب گازی ایران و روسیه تشریح شد

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: ما امکان دریافت گاز از ترکمنستان را داریم ولی اینکه این کشور مازاد گاز دارد و می‌تواند مازاد را به ایران صادر کند و یا چه حساب و کتابی با روسیه دارد و همچنین امکان سواپ باید مورد ارزیابی قرار گیرد.