دوباره بحران انرژی در راه اروپاست

دوباره بحران انرژی در راه اروپاست

اختلال در صادرات ال‌ان‌جی از استرالیا، ممکن است ۱۰ درصد از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع را متاثر کند و این چشم انداز، از ابتدای ماه میلادی جاری که احتمال این اعتصاب مطرح شد، باعث اضطراب معامله‌گران اروپایی شد. این منطقه همچنان در حال احیا از بحران انرژی سال گذشته است که با کاهش عرضه گاز از سوی روسیه، ایجاد شد.