آذری‌ها رقیب ایران در بازار ارمنستان

آذری‌ها رقیب ایران در بازار ارمنستان

پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای صادرات گاز به ارمنستان باعث از بین رفتن مرزهای ایران و ارمنستان و نزدیکی بیشتر ارمنستان به ترکیه شده و نفوذ آنکارا در قفقاز جنوبی را افزایش می‌دهد.
پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

با عدم توافق آذربایجان با ترکمنستان بر سر قیمت گاز، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بعد از دو ماه توقف، بسته شد تا مذاکرات دوجانبه‌ای بین ایران و ترکمنستان برای واردات گاز آغاز شود.