صادارت برق تجدید‌پذیر فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران

صادارت برق تجدید‌پذیر فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران

رویکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم به جهش تولید برق از طریق انرژی‌های سبز و یا همان تجدیدپذیر و پیرو آن بستر سازی برای صادرات مازاد بر نیاز، چشم اندازهای جدیدی را پیش روی سرمایه گذاران اقتصادی گشوده است و در این بین اختلاف چشمگیر بهای برق صادراتی و تعرفه‎های داخلی جذابیت ورود به این عرصه را صد چنان می‌کند.