سال ۱۴۰۴ یک فاز پارس جنوبی را از دست می‌دهیم

سال ۱۴۰۴ یک فاز پارس جنوبی را از دست می‌دهیم

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، گفت: بخش اعظمی از چاه‌های ما در پارس جنوبی که تامین کننده ۷۰ درصد گاز کشور است، در نیمه‌ی دوم عمرشان قرار دارند. اگر سرمایه گذاری لازم در آنجا صورت نگیرد سالانه ۱۰ درصد از تولید را از دست می‌دهیم. هر سال از ۱۴۰۴ اگر سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگیرد، یک فاز پارس جنوبی را از دست می‌دهیم. در نتیجه پارس جنوبی نیز در خطر جدی قرار دارد. پس از آن باید دست به دعا برداریم.
گاز رایگان برای سه پله اول مصرف

گاز رایگان برای سه پله اول مصرف

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: افرادی که در سه پله اول مصرف، یعنی مصرف ۲۰۰ متر مکعب تا ۴۰۰ متر مکعب گاز قرار دارند، قبض رایگان دارند.