گاز وزارت جهاد کشاورزی قطع شد

گاز وزارت جهاد کشاورزی قطع شد

رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: پس از ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از پایش مصرف گاز این وزارتخانه و همچنین خودداری از دریافت اخطار قطع، گاز وزارت جهاد کشاورزی قطع شد.