تولید نسل جدیدی از کاتالیست سنتز متانول، نتیجه اعتماد دوباره به تولیدکنندگان ایرانی

تولید نسل جدیدی از کاتالیست سنتز متانول، نتیجه اعتماد دوباره به تولیدکنندگان ایرانی

رضا کریمی پس از دو تجربه شکست و موفقیت‌آمیز در استفاده از کاتالیست‌های ایرانی، معتقد است که مدیران پتروشیمی درباره‌ی کاتالیست‌های ایرانی باید ریسک کنند چراکه درنهایت موفقیت سهم آنها خواهد بود.