حضور بازرسان در جایگاه های سوخت تهران

حضور بازرسان در جایگاه های سوخت تهران

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به‌منظور بررسی روند سوخت‌رسانی و تسریع در ارائه خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت مایع در کلانشهر تهران و حومه، بازرسی شبانه‌روزی در جایگاه‌ها ادامه دارد.