هیچ کمبودی در توزیع بنزین کشور وجود ندارد

هیچ کمبودی در توزیع بنزین کشور وجود ندارد

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هیچ کمبودی در زمینه توزیع بنزین در کشور وجود ندارد و وضع عرضه سوخت در جایگاه‌ها مطلوب و مساعد است و مردم به شایعات منتشرشده در این زمینه توجه نکنند.