برگزیدگان آزمون وزارت نفت در صنعت گاز جذب می‌شوند؟

برگزیدگان آزمون وزارت نفت در صنعت گاز جذب می‌شوند؟

به گفته مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، مصاحبه نفرات برگزیده آزمون استخدامی وزارت نفت امسال به‌منظور جذب در شرکت ملی گاز ایران از ۱۵ مردادماه آغاز خواهد شد که در این فرآیند، ۹۲۴ نفر در سمت‌های مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار می‌شوند.