حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی با یکپارچه‌سازی صادرات محصولات پتروشیمی

حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی با یکپارچه‌سازی صادرات محصولات پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از راهبرد یکپارچه‌سازی صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای هدف خبر داد و گفت: یکپارچگی و همکاری صادرکنندگان محصولات پتروشیمی می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر و پایدار ایران در بازارهای جهانی باشد.