روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه تحت تاثیر تولید ضعیف نفت شیل در آمریکا که نگرانی‌ها نسبت به کمبود عرضه را تشدید کرد، افزایش یافت.