۷۷ میلیون تن محصول پتروشیمی تا پایان سال تولید می‌شود

۷۷ میلیون تن محصول پتروشیمی تا پایان سال تولید می‌شود

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به برنامه تولید حدود ۷۷ میلیون تن محصول پتروشیمی برای سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: شرکت‌های پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال ۳۸.۵ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید کردند که ۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.