خرید برق فقط از بورس انرژی

خرید برق فقط از بورس انرژی

وزیر نیرو گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی موردنیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد.