ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید حقوقی برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی

ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید حقوقی برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به اينكه پروژه ها بر اساس منابع مالي مانند تبصره 14 كه در قوانين ديده شده محقق نمي شود، گفت: بايد با تدوين دستورالعمل هاي جديد حقوقي به پروسه هاي تامين منابع مالي با روش هاي ثانويه توجه كنيم.