رودخانه های تهران لایروبی شدند

رودخانه های تهران لایروبی شدند

بعد از سیلاب سال گذشته ۳۲۵ کیلومتر از رودخانه های استان تهران آسیب دید که برنامه ریزی شد بر اساس اولویت، طی دوره پنج ساله و متناسب با اعتبارات تخصیصی عملیات لایروبی و رفع انسداد انجام شود.