بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی دنا و سیراف انرژی در دو سال آینده

بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی دنا و سیراف انرژی در دو سال آینده

مدیرعامل هلدینگ انرژی‌سپهر، بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی دنا و سیراف انرژی در دو سال آینده را هدف اصلی این هلدینگ اعلام کرد و گفت: طرح پتروشیمی دنا تنها ۱۹ درصد تا تکمیل فاصله دارد و امیدواریم این طرح در پایان سال آینده و طرح سیراف انرژی نیز با ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.