چگونه می‌توان ناترازی برق را برطرف کرد؟

چگونه می‌توان ناترازی برق را برطرف کرد؟

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: بنده قبلا پیشنهاد دادم بهتر است دولت بخشی از وام بانک جهانی را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد و به این ترتیب می‌توانیم این نیروگاه‌ها را به سرعت توسعه و برق مطمئن و پاک تحویل کشور دهیم.