دولت پیشین در فاز ۱۱ کار قابل عرضه‌ای انجام نداده بود

دولت پیشین در فاز ۱۱ کار قابل عرضه‌ای انجام نداده بود

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: اگر شرکت توتال می‌خواست فاز ۱۱ را به تولید برساند ۶ سال زمان نیاز داشت چراکه تمامی چاه‌ها را باهم به بهره‌برداری می‌رساند این بدان معنا بود که در این مدت باید تانرازی گاز بیشتری را تحمل کنیم.