صنعت نفت، پیشرو در حوزه سلامت بانوان شاغل

صنعت نفت، پیشرو در حوزه سلامت بانوان شاغل

مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده گفت: صنعت نفت در حوزه سلامت بانوان شاغل پیشرو است و خدمات و امکانات بسیاری از طریق بهداشت و درمان و مرکز مشاوره و امور ورزش در اختیار بانوان قرار داده است.