صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

با گذشت بیش از هفت ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی ایران، به دلیل رد صلاحیت رئیس انتخاب شده، امروز انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار و در جریان برگزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.