در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شد / سقف حقوق ۶۵ میلیون تومان

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شد / سقف حقوق ۶۵ میلیون تومان

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.