آغاز عملیات تولید گاز از ایرانی‌ترین فاز میدان پارس جنوبی

آغاز عملیات تولید گاز از ایرانی‌ترین فاز میدان پارس جنوبی

رئیس جمهور در بدو ورود به شهرستان عسلویه با عزیمت به محل فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی مشترک جهان، از سکو و تاسیسات تولید گاز این فاز به عنوان جنوبی‌ترین و یکی از مهم‌ترین فازهای بخش ایرانی این میدان عظیم بازدید کرد.