سفر به روسیه بدون ویزا ممکن می‌شود؟

سفر به روسیه بدون ویزا ممکن می‌شود؟

وزیر فرهنگ: یکی از برنامه‌ها این است که از اول ژانویه پیش رو ویزای گروهی برای گردشگران دو کشور حذف خواهد شد و گردشگران دو کشور بدون روادید می‌توانند به ایران و روسیه سفر کنند.