بند «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

بند «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش تولید و دیپلماسی انرژی، بند مربوط به الزام وزارت نفت به تشکیل «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.