غول نفتی امارات و انرژی استرالیا برای توسعه فناوری جذب کربن همکاری می‌کنند

غول نفتی امارات و انرژی استرالیا برای توسعه فناوری جذب کربن همکاری می‌کنند

تولیدکننده ملی نفت امارات متحده عربی و گروه انرژی استرالیایی سانتوس با یکدیگر همکاری کرده اند تا به طور مشترک توسعه یک پلتفرم مدیریت جهانی کربن را برای کمک به مشتریان در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بررسی کنند.