سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی بخش انرژی جهان در نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی بخش انرژی جهان در نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)، گفت: اگر قیمت های واقعی سوخت در نظر گرفته شوند، برق تولیدی نیروگاه های حرارتی فقط با احتساب هزینه واقعی سوخت و صرفنظر از هزینه های احداث و بهره برداری، بیش از 12 سنت دلار است که این مبلغ با احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با لحاظ کلیه هزینه ها، کمتر از یک سوم این مبلغ است.