طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ هزار اشتغال ایجاد کند

طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ هزار اشتغال ایجاد کند

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: طرح توسعه پیشرفت و امید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ هزار اشتغال مستقیم را در زمان احداث در شهرستان بندرماهشهر، همچنین صنایع پایین‌دستی و شهرک‌های صنعتی استان خوزستان ایجاد کند.