آغاز مرحله اجرایی – عملیاتی پروژه بازنگری سازمان بهره‌برداری شرکت­‌های گاز استانی

آغاز مرحله اجرایی – عملیاتی پروژه بازنگری سازمان بهره‌برداری شرکت­‌های گاز استانی

سرپرست مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران از آغاز مرحله اجرایی - عملیاتی پروژه بازنگری سازمان بهره‌برداری شرکت­‌های گاز استانی با رویکرد اشراف نظارتی در شرکت­‌های گاز استان‌های لرستان، کرمانشاه و خراسان رضوی خبر داد.