ممانعت سازمان بازرسی از  واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر/ بازگشت ۱۹هزار میلیارد تومان به بیت المال

ممانعت سازمان بازرسی از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر/ بازگشت ۱۹هزار میلیارد تومان به بیت المال

سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این ورود مبلغی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.