چرا رقابت در رینگ پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کرده است؟

چرا رقابت در رینگ پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کرده است؟

رینگ پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی هفته ابتدایی آبان‌ماه را با رونق نسبی به پایان رساند. به این ترتیب در هفته منتهی به ‌روز جمعه پنجم آبان بالغ بر 87‌هزار تن محصول پلیمری و 35‌هزار تن محصول شیمیایی مورد معامله قرار گرفت که این ارقام بالاتر از میانگین نرخ فروش هفتگی این گروه‌‌‌های کالایی در سال 1402 بود.