سرنوشت زاینده‌رود در انتظار اترک

سرنوشت زاینده‌رود در انتظار اترک

محمد درویش، فعال محیط زیست، درباره خشک شدن رودخانه اترک گفت: اترک یکی از رودخانه‌های مهم و راهبردی ایران در شمال شرق کشور است که منشا تمدنی در خراسان بزرگ و شرق نوار ساحلی در گلستان بوده است. چند تالاب بین المللی ما از جمله آجی گل و آلا‌گل مدیون اترک است و یک اکوسیستم خاص را در شمال شرق ایران آفریده است. در اطراف این رودخانه همیشه تمدن وجود داشته و سابقه تمدنی دیرینه در آن منطقه همیشه مهم بوده است.