کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها توسط وزارت نفت

کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها توسط وزارت نفت

کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها از دیگر افتخاراتی است که با مهر تأیید سخنگوی دولت در کارنامه وزارت نفت سیزدهم حک شد؛ موضوعی که حکایت از برنده‌ شدن این وزارتخانه در ماراتن حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.