کمتر از نیمی از درآمدهای نفتی وصول شد

کمتر از نیمی از درآمدهای نفتی وصول شد

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، طبق قانون بودجه باید در ۴ ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر ۲۴۸ هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است ۱۰۵ همت است.