پیشرفت‌های جدید دیپلماتیک در دولت پزشکیان

پیشرفت‌های جدید دیپلماتیک در دولت پزشکیان

رئیس جمهور جدید ایران تجربه مستقیم اندکی در حوزه سیاست خارجی دارد، اما متعهد شده دیپلمات‌های نخبه ایران و حامیان جهانی‌سازی را برای برنامه‌ها و سیاست خارجی خود به خدمت گیرد که همین مساله امیدها، آمال و آرزوها را برای برقراری روابط گرم‌تر با غرب افزایش داده است.
رئیس جمهور ایران به شهادت رسید

رئیس جمهور ایران به شهادت رسید

علاوه بر رئیس جمهور، امیر علی عبداللهیان وزیر امور خارجه ، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این پرواز حضور داشتند که به همراه چند نفر دیگر ، از جمله محافظان و کادر پرواز، جان خود را از دست دادند.
مدیریت مصرف با اولویت اداراه‌ها و سازمان‌های دولتی و سپس مردم به شکل جدی دنبال شود

مدیریت مصرف با اولویت اداراه‌ها و سازمان‌های دولتی و سپس مردم به شکل جدی دنبال شود

رئیس‌جمهوری با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و افزایش مصرف سوخت، مدیریت مصرف را از جمله مسائل مغفول مانده در نظام مدیریتی کشور دانست و گفت: مدیریت مصرف با اولویت اداراه‌ها و سازمان‌های دولتی و سپس مردم به شکل جدی دنبال شود.
رئیسی از عملکرد وزارت نفت و رسانه‌ها در موضوع هک جایگاه‌های سوخت قدردانی کرد

رئیسی از عملکرد وزارت نفت و رسانه‌ها در موضوع هک جایگاه‌های سوخت قدردانی کرد

رئیسی درباره تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در سامانه های سوخت رسانی کشور افزود: عملکرد سنجیده وزارت نفت و پوشش خبری مناسب این موضوع از سوی رسانه‌ها، مانع از تحقق اهداف دشمنان در ایجاد نگرانی برای مردم شد.