شایعات بنزین صحت ندارد

شایعات بنزین صحت ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تکذیب مباحث شایع شده در خصوص گرانی بنزین و کمبود سوخت در کشور، میزان سوخت در کشور را به میزان تعداد خودوهای پلاک شده در کشور برشمرد.
هیچ کمبودی در توزیع بنزین کشور وجود ندارد

هیچ کمبودی در توزیع بنزین کشور وجود ندارد

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هیچ کمبودی در زمینه توزیع بنزین در کشور وجود ندارد و وضع عرضه سوخت در جایگاه‌ها مطلوب و مساعد است و مردم به شایعات منتشرشده در این زمینه توجه نکنند.